Environmentální politika společnosti Bruco


Společnost BRUCO cítí odpovědnost za kvalitu životního prostředí ve všech oblastech svého působení a svou environmentální politikou se zavazuje:
 

  • Důsledně plnit veškeré požadavky platných právních a jiných předpisů, které se vztahují k oboru firemních činností.
  • Řídit, pravidelně vyhodnocovat a zlepšovat vliv firemních procesů na životní prostředí, zejména v oblastech:
    • nakládání s odpady
    • nakládání s odpadními vodami
    • nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky
  • Neustále zlepšovat povědomí a odbornou způsobilost všech zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí.
  • Seznamovat pracovníky a veřejnost s touto environmentální politikou.


vedení společnosti
BRUCO spol. s r.o.
dne 2.7.2008