Trestněprávní compliance program a ochrana whistleblowingu

Skupina společností BRUCO zavedla trestněprávní compliance program, který představuje ucelený systém závazných pravidel chování a jednání,
jejichž cílem je prevence a ochrana jednotlivých společností skupiny BRUCO, jejích zaměstnanců, manažerů a orgánů, před riziky trestní odpovědnosti,
zejména trestní odpovědnosti právnických osob. Součástí tohoto programu jsou rovněž pravidla týkající se ochrany oznamovatelů protiprávních jednání (whistleblowing).
 
Compliance Manager
 
Jméno: Ivo Mádr
Doručovací adresa: BRUCO GROUP s.r.o., Compliance Manager, Holzova 2868/10, Líšeň, 628 00 Brno
Tel.: 545 213 112
 
Oznámení ohledně dodržování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Skupiny společností BRUCO lze v souladu s příslušným vnitřním předpisem Skupiny společností BRUCO učinit následujícími způsoby:
 
a)      prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu: compliance@bruco.cz;
 
b)      písemně či osobně, požádá-li o to oznamovatel, popř. telefonicky na adrese:
 
BRUCO GROUP s.r.o.
Compliance Manager
Holzova 2868/10, Líšeň, 628 00 Brno
Tel.: 545 213 112
 

 

Oznámení učiněná písemně nebo telefonicky mohou být podána i anonymně. V takovém případě nicméně nebude oznamovatel informován o způsobu vyřízení oznámení.  
 
PDF ke stažení: